รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000M0EB TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
11.6675
76.84
0C00001P3H KTAM F00000NZ77 LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
12.7408
67.90
0C0000918I LHFUND F00000WP5N LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล PROP
PROP
จ่ายปันผล
11.6200
49.12
0C00001RAE SCBAM F00000OUWA CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
11.4846
38.62
0C00001P3H KTAM F00000S99W CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
10.3131
24.53
0C00001P3H KTAM F000004109 KT-ENERGY กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.9090
22.68
0C00001Q9P ONEAM F00000WXCR ONE-HOSPITAL กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
11.9475
20.02
0C00001KVS ASSETFUND F000000RP1 ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.4960
18.97
0C00001OY7 KAsset S000014416 K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
12.2698
18.24
0C00001RAE SCBAM F00000ND1P POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
10.9636
16.76
0C00001LQT PRINCIPAL S000015960 PRINCIPAL GCLEAN-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.1101
16.25
0C00001P3H KTAM F00000WHU7 EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
9.0283
15.15
0C00001Q9P ONEAM F00000PN6N ONEPROP-D กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ PROP
PROP
จ่ายปันผล
8.6805
15.14
0C00001S64 EASTSPRING F000000RI2 T-GlobalEnergy กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.7822
15.11
0C00001P3H KTAM F00000W1T9 KT-mai กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.0545
14.52
0C000021G1 MFC F00000JQS3 I-10 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
2.1909
14.49
0C0000918I LHFUND F00000M0EM QHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
11.2467
13.94
0C000021FE abrdn F000000QWM ABSM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
58.3543
12.40
0C00001S61 TISCOAM S000016428 TISCOWB-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม SSF
SSF
ไม่จ่ายปันผล
11.9819
12.34
0C00001S61 TISCOAM S000011752 TISCOWB-A กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
11.9813
12.34
  จำนวนกองทุน : 2,549
12345...6