ข้อมูลในเว็บไซต์ WealthMagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
ข้อมูลในเว็บไซต์ WealthMagik มีความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน
WealthMagik ได้คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะ ข้อมูลกองทุนรวมแต่ละกองที่ได้รับ โดยตรงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
ทาง Wealthmagik สามารถแนะนำกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เลย ได้หรือไม่
เนื่องจากผู้ลงทุนแต่ละท่านมีระดับการยอมรับ ความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่างกัน กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การประเมินการยอมรับความเสี่ยง เป็นสิ่งที่จำเป็น ก่อนที่จะไปค้นหากองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่านต่อไป สำหรับผลตอบแทนของกองทุนแต่ละกอง WealthMagik แสดงจะข้อมูลผลตอบแทนล่าสุดให้กับท่านตลอด
มือใหม่หัดลงทุนควรเริ่มจากอะไร
มือใหม่หัดลงทุนควรเริ่มจากอะไร
สามารถศึกษาได้จาก https://www.WealthMagik.com/PrivateWealthHome.aspx