ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KKP US500-UH 
กองทุนเปิดเคเคพี US500 - UNHEDGED
FIFEQ 22/04/2567 29/04/2567
KKP US500-H 
กองทุนเปิดเคเคพี US500 – HEDGED
FIFEQ 22/04/2567 29/04/2567
KFGLOBFX-A 
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-สะสมมูลค่า
FIFEQ 23/04/2567 29/04/2567
SCBDSHARC1YK 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFMIX 22/04/2567 07/05/2567
MKAI6S16 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/04/2567 24/04/2567
KFJGB11M2 
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M2
FIXBFT 23/04/2567 29/04/2567
KFTGB6M27 
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M27
FIXBFT 23/04/2567 02/05/2567
KFF6MCV-BR 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 18/04/2567 23/04/2567
SCBASF1YG6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/04/2567 22/04/2567
KTSUPAI69
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 69 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 11/04/2567 17/04/2567
ES-GOVCP6M15
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐ มุ่งรักษาเงินต้น 6M15
FIXBFT 11/04/2567 19/04/2567
KGB6MAZ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ
FIXBFT 11/04/2567 17/04/2567
SCBASF1YAA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/04/2567 23/04/2567
SCBGOV3M10
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10
FIXBFT 09/04/2567 22/04/2567
UGOV6M10
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 10
FIXBFT 09/04/2567 19/04/2567
  Total Records : 1,945
12345...6