ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFSINCFX-R
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ -ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
FIFFIX 03/10/2566 16/10/2566
KFSINCFX-A
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ -สะสมมูลค่า
FIFFIX 03/10/2566 16/10/2566
KTGOV3M1T
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M1T
FIXBFT 27/09/2566 02/10/2566
KTSUPAI53
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 53 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 27/09/2566 03/10/2566
KFCORESSF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม
SSF 05/10/2566 09/10/2566
KFCORERMF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFMIX 02/10/2566 09/10/2566
KF1MILDSSF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม
SSF 02/10/2566 09/10/2566
KF1MILDRMF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFMIX 02/10/2566 09/10/2566
KF1MEANSSF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม
SSF 02/10/2566 09/10/2566
KF1MEANRMF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFMIX 02/10/2566 09/10/2566
KF1MAXRMF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFMIX 02/10/2566 09/10/2566
KF1MAXSSF
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม
SSF 02/10/2566 09/10/2566
UGOV6M3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 3
FIXBFT 26/09/2566 06/10/2566
KFJGB6M4
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M4
FIXBFT 28/09/2566 04/10/2566
KFF6MCQ-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 26/09/2566 02/10/2566
  Total Records : 1,779
12345...6