ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KTSUPAI33 
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 33 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 01/02/2566 07/02/2566
KGB6MS
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S
FIXBFT 31/01/2566 06/02/2566
KFF1YAE-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 30/01/2566 30/01/2566
SCBASF1YE9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 31/01/2566 06/02/2566
SCBASF6MS3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 31/01/2566 06/02/2566
SCBCP3M1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 1
FIXBFT 31/01/2566 06/02/2566
KTSUPAI32
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 25/01/2566 31/01/2566
KTSUPAI31
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 31 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 18/01/2566 24/01/2566
PRINCIPAL CHTG6M2
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2
MIXBAL 25/01/2566 01/02/2566
ES-GDIV
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity
FIFEQ 23/01/2566 27/01/2566
SCBASF6MS2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 24/01/2566 30/01/2566
KFF6MCH-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 24/01/2566 30/01/2566
SCBASF3ME6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3ME6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 24/01/2566 30/01/2566
ONE-CHINATOP10M2
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M2
MIXBAL 23/01/2566 03/02/2566
DAOL-BOND6M3
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXSTB 19/01/2565 25/01/2565
  Total Records : 1,523
12345...6