รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001P3H KTAM F00000M0EB TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
11.7249
76.84
0C00001P3H KTAM F00000NZ77 LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
12.7408
67.90
0C0000918I LHFUND F00000WP5N LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล PROP
PROP
จ่ายปันผล
11.6697
49.12
0C00001RAE SCBAM F00000OUWA CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
10.2413
38.62
0C00001KVS ASSETFUND S000011660 ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
12.8011
27.42
0C00001P3H KTAM F00000S99W CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
10.2650
24.53
0C00001RAE SCBAM S000016423 SCBJAPAN(P) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.6376
22.51
0C00001L0D KrungsriAsset F00000ZM9T KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.9459
21.85
0C00001PHI KWIAM F000001A91 KWI EE EURO กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.3373
21.59
0C00001RAE SCBAM S000016368 SCBJAPAN(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) SSF
SSF
จ่ายปันผล
10.4609
21.18
0C00001RAE SCBAM S000016369 SCBJAPAN(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.4605
21.18
0C00001L0D KrungsriAsset F00000YJW5 KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.7915
20.81
0C00001RAE SCBAM S000016243 SCBEUROPE(P) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.8389
18.41
0C00001OY7 KAsset F00000X67R K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.2570
18.30
0C00001RAE SCBAM S000016142 SCBSEMI(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.9164
18.07
0C00001KVS ASSETFUND F000000RP1 ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.0256
17.94
0C00001S61 TISCOAM S000016435 TISCOEU-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม SSF
SSF
ไม่จ่ายปันผล
15.1122
17.29
0C00001S61 TISCOAM F00000SQA8 TISCOEU-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.1117
17.29
0C00001RAE SCBAM S000016321 SCBEUROPE(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) SSF
SSF
จ่ายปันผล
7.7138
17.15
0C00001RAE SCBAM S000016189 SCBEUROPE(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.7124
17.15
  จำนวนกองทุน : 2,687
12345...6