รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001KVS ASSETFUND S000016562 ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ
SSFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.3608
100.86
0C00001KVS ASSETFUND S000016567 ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.9560
93.84
0C00001KVS ASSETFUND S000016566 ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.7504
89.94
0C00001P3H KTAM F00000NZ77 LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
12.7408
67.90
0C00001S61 TISCOAM S000015626 TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.6864
56.40
0C00001S61 TISCOAM S000016436 TNEXTGEN-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม SSFEQ
SSFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.6965
56.34
0C00001S64 EASTSPRING S000015966 TMB-ES-INTERNET กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
4.6621
50.33
C000010014 DAOLINV S000015866 DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
3.8914
48.29
0C00001RAE SCBAM S000016824 SCBNEXT(SSFE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) SSFEQ
SSFEQ
จ่ายปันผล
5.0932
46.02
0C00001RAE SCBAM S000016258 SCBNEXT(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.1098
46.01
0C00001RAE SCBAM S000016263 SCBNEXT(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) SSFEQ
SSFEQ
จ่ายปันผล
5.0517
45.29
0C00001RAE SCBAM S000016257 SCBNEXT(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.0516
45.29
0C00001PHI KWIAM F000001A91 KWI EE EURO กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
5.2038
41.80
0C00001L0D KrungsriAsset F00000ZM9T KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.6008
39.64
0C00001RAE SCBAM S000016816 SCBSEMI(SSFE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) SSFEQ
SSFEQ
จ่ายปันผล
11.5860
38.51
0C00001RAE SCBAM S000016142 SCBSEMI(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.7035
38.49
0C00001L0D KrungsriAsset F00000YJW5 KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.5527
38.26
0C00001L0D KrungsriAsset S000017118 KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.5524
38.25
0C0000918I LHFUND S000016716 LHBLOCKCHAIN กองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
8.2337
37.75
0C00001RAE SCBAM S000016460 SCBSEMI(P) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.4137
37.13
  จำนวนกองทุน : 2,862
12345...6