ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KGB3MN 
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน N
FIXBFT 22/03/2566 27/03/2566
KGB4MB 
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 4 เดือน B
FIXBFT 21/03/2566 27/03/2566
KTGOV6M4 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M4
FIXBFT 20/03/2566 24/03/2566
SCBCP3M8 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 8
FIXBFT 21/03/2566 27/03/2566
SCBTG3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3
MIXBAL 21/03/2566 27/03/2566
KT-TRIG7
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์7
MIXBAL 20/03/2566 22/03/2566
KGB6MW
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน W
FIXBFT 16/03/2566 22/03/2566
KTSUPAI36
กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ 36 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 15/03/2566 21/03/2566
LHTRIG7M
กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์
MIXBAL 20/03/2566 23/03/2566
USEQC1Y1
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1
MIXBAL 13/03/2566 16/03/2566
SCBCP6M6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 6
FIXBFT 15/03/2566 24/03/2566
SCBASF1YF3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 14/03/2566 27/03/2566
SCBCP3M7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 7
FIXBFT 14/03/2566 20/03/2566
KTTHFIX1Y1-UI
กองทุนเปิดกรุงไทย เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 13/03/2566 15/03/2566
KGB3MM
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน M
FIXBFT 13/03/2566 17/03/2566
  Total Records : 1,573
12345...6