ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBGOV6M21 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 21
FIXBFT 15/07/2567 23/07/2567
MCHINA1YA-UI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี China Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFMIX 11/07/2567 17/07/2567
KFFAI6M98
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M98-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
FIXBFT 16/07/2567 23/07/2567
KFJGB11M3
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M3
FIXBFT 15/07/2567 19/07/2567
KGB1YV
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี V
FIXBFT 11/07/2567 17/07/2567
SCBGOV6M20
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 20
FIXBFT 09/07/2567 12/07/2567
SCBASF6MW8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 09/07/2567 15/07/2567
SCBGOV3M22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 22
FIXBFT 09/07/2567 15/07/2567
KFTGB6M30
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M30
FIXBFT 10/07/2567 12/07/2567
KFFAI6M97
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M97-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
FIXBFT 09/07/2567 15/07/2567
UGOV6M14
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 14
FIXBFT 08/07/2567 12/07/2567
KTGOV6M2TK
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M2TK
FIXBFT 08/07/2567 12/07/2567
KGB6MBF
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BF
FIXBFT 08/07/2567 09/07/2567
SCBTHOR1YC
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 05/07/2567 11/07/2567
PRINCIPAL CPGB1Y2
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2
FIXBFT 05/07/2567 15/07/2567
  Total Records : 2,103
12345...6