ซื้อขายกองทุนได้ 17 บลจ.
ซื้อกองทุนด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ
คลิกดูรายชื่อ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ซื้อกองทุนได้
credit card
เทคนิคเปิดบัญชีง่าย ไว ผ่านฉลุย!
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็น
 • สำเนาหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน พร้อมลายเซ็น
 • ลายเซ็นบนกระดาษเปล่าสีขาว
ขั้นตอนการเปิดบัญชี มีอะไรบ้าง
  Mobile App NEW เปิดบัญชีผ่าน App ไม่ต้องส่งเอกสาร
 • Download แอปพลิเคชัน "WealthMagik Trading
 • Log in เข้าสู่ระบบ/ สมัครสมาชิก ผ่านแอป WealthMagik Trading
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA
 • เลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการเปิดบัญชี
 • ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืน และบัญชีหักเงินค่าซื้อ (ATS)
 • อัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
 • บันทึกรายการซื้อกองทุน
 • ยืนยันตัวตน NDID กับผู้ให้บริการที่ท่านเคยลงทะเบียน และมีโมบายแอปพลิเคชัน
 • รอการอนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ
  Website
 • Login เข้าระบบ WealthMagik Trading ด้วย Username และ Password เดียวกัน กับ WealthMagik หากยังไม่มี
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA
 • เลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการเปิดบัญชี
 • ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืน และบัญชีหักเงินค่าซื้อ (ATS)
 • ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน WealthMagik Trading แล้ว Log in เข้าสู่ระบบ
 • อัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
 • บันทึกรายการซื้อกองทุน
 • ยืนยันตัวตน NDID กับผู้ให้บริการที่ท่านเคยลงทะเบียน และมีโมบายแอปพลิเคชัน
 • รอการอนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อขออนุมัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
(ไม่รวมระยะเวลาการอนุมัติ การหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อแบบอัตโนมัติกับทางธนาคาร)