ออมลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณ
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
06 มิถุนายน 2565, 11.4
SHARE |

ออมลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

 

                    เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมชราอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นสังคมชราแล้วยังชราเร็วมาก และส่วนใหญ่เกษียณจน  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เราตกเป็นหนึ่งในจำนวนคนเกษียณจนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องรีบวางแผนออมลงทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดีกันแต่เนิ่นๆ


                      และหลายๆ ท่านก็คงทราบว่า WealthMagik เกิดขึ้นจากโครงการ CSR “ต้านเกษียณจน” ของบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มจำกัด ที่ต้องการสื่อสารดังๆ ให้กับคนไทยได้ตระหนัก และรีบวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนทั่วไปได้มีโอกาสใช้วางแผนออมลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดี ด้วยการย่อส่วนระบบงาน Bonanza  ที่ใช้บริหารเม็ดเงินการลงทุนกว่า 4 ล้านล้านบาท มาเพื่อให้คนไทยได้ใช้งานได้ง่าย และเป็นช่องทางสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับสังคมไทยด้วยความรู้ทางการเงิน


                        นอกจากการพัฒนาเครื่องมือช่วยนักลงทุนได้ออมลงทุนอย่างถูกต้องแล้วบริษัทฯ ยังได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ที่มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการวางแผนการออมตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ด้านการเงินผ่านหนังสือการ์ตูน ฉบับแรก คือ ต้านเกษียณจน ที่ต้องการสื่อให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผนบริหารเงินออมด้วยการออมลงทุน


                และวันนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้คนไทยไม่ละเลยเรื่องการวางแผนการเงินที่ควรเริ่มต้นให้เร็วจึงได้ออกหนังสือการ์ตูนฉบับที่สอง คือ เกษียณไว อารมณ์ดี ด้วย 4 Shortcuts ซึ่งเป็นการแนะนำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการออมลงทุนให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดีทางการเงินผ่านเครื่องมือของWealthMagik