ร่วมสร้างความมั่นคงเพื่ออนาคตลูกรัก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
10 มกราคม 2565, 17.51
SHARE |

Smiley face


เพราะลูกคือดวงใจ   พ่อ - แม่ทุกคนจึงพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีให้บุตร พร้อมไปกับการวางรากฐานความมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต  

นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพอนามัยให้เติบโตสมวัยและการศึกษาแล้ว ความมั่นคงทางการเงินก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครอง

วางรากฐาน โดยการเริ่มเก็บออมให้กับบุตร แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมครอบครัวได้มีการปลูกฝังให้บุตร

รู้จักวางแผนบริหารเงินออมไปพร้อมกับพ่อ– แม่ ตั้งแต่เยาว์วัย

 

WealthMagikขอเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมเพื่อสานฝันลูกน้อยด้วยการปลูกฝังให้ลูกได้เรียนรู้

การวางแผนการออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนโดยมีคุณพ่อ คุณแม่คอยสนับสนุนและต่อยอดเงินออมลูกรักด้วยการลงทุน

ผ่านกองทุนรวมกับโครงการ พ่อออมสอนลูก   โดยการ


:-   ออมลงทุนในกองทุนรวมผ่าน WealthMagik   คลิก 

:-   เพิ่มรายการพอร์ตออมลงทุนเพื่อลูกใน Cosolidated Portfolio   คลิก 

                                                                                 คลิปเริ่มต้นใช้งาน   

                                                                                                        คลิปขั้นตอนการเพิ่มพอร์ต  

:-   ใช้ฟังก์ชั่นแชร์พอร์ตเพื่อให้ลูกได้มีส่วนในการดูแลพอร์ตนี้ให้งอกเงย


แหล่งข่าว
-
10 มกราคม 2565, 18:11