รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ประจำปี 2565
SHARE |
แหล่งข่าว WealthMagik
07 ตุลาคม 2565, 15.21
SHARE |

SAVE ภาษีต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ

ลดหย่อนภาษี SSF/RMF  ประจำปี 2565  

 

กฎใหม่ของสรรพากร ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งความประสงค์ ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กับ บลจ.

หากผู้ลงทุนไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF ปี 2565 ได้

เนื่องจากกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐาน การซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น

ลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป  จะต้องแจ้งความประสงค์ถึงจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31 ธันวาคม 2565  (หากแจ้งความประสงค์หลังจากนี้ จะทำให้ได้รับการคืนภาษีล่าช้า)


รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด :  KAsset

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> คลิกเลย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด :abrdn

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด :EASTSPRING

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด :LHFUND

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณจำกัด : ONEAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)จำกัด : UOBAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด: PAMC

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด : XspringAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด: PRINCIPAL

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด: KKPAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด: KrungsriAsset

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด: TALISAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด: DAOLINV

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด: SCBAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด: KWIAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM

ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF >> รอดำเนินการ

 

แจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวใช้ไปได้ตลอด!


ศึกษาข้อมูลกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ได้ด้วยเครื่องมือ Fund Screener คลิกเลย

วางแผนการลงทุนของคุณง่ายๆ ได้ที่ My Plan คลิกเลย

โปรโมชั่นดีๆ ลงทุนกับเรา WealthMagik อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

- เทรดให้หายหิว ซีซั่น 2 คลิกเลย

เปิดบัญชีสำเร็จ กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก รับเลยหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ คลิกเลย

แหล่งข่าว
WealthMagik
07 ตุลาคม 2565, 17:07